Các thủ tục , hồ sơ cần chuẩn bị để thay đổi thông tin GPKD

7 TRƯỜNG HỢP CẦN PHẢI THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

Các trường hợp mà doanh nghiệp có thể thay đổi thông tin trên giấy GPKD bao gồm:

  Thay đổi tên công ty.

  Thay đổi địa chỉ.

  Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

  Tăng, giảm vốn điều lệ. 

  Thay đổi thành viên công ty, chủ sở hữu công ty.

  Thay đổi đại diện pháp luật.

  Thay đổi loại hình công ty.

  Cập nhật CCCD trên giấy phép kinh doanh.

Lưu ý: Đối với trường hợp GPKD bị mất, rách không cần thiết phải làm thủ tục thay đổi. Khi cần cập nhật một trong số các thông tin như số điện thoại, email, website hoặc số fax… là đã có thể cấp lại GPKD.

THỦ TỤC, HỒ SƠ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH BẰNG HỒ SƠ GIẤY

Để làm thủ tục thay đổi thông tin GPKD bằng phương pháp truyền thống (nộp hồ sơ giấy trực tiếp) thì các thủ tục, hồ sơ bao gồm:

 1. Thay đổi tên doanh nghiệp

Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD;

Quyết định của chủ sở hữu, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị;

Biên bản họp của hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị về việc thay đổi tên doanh nghiệp;

Thông báo mẫu dấu;

Giấy ủy quyền (Trường hợp người nộp hồ sơ không phải chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật).

 1. Thay đổi địa chỉ

Thủ tục sẽ có vài điểm khác đối với các trường hợp khác tỉnh, cùng tỉnh, khác quận hoặc tùy vào loại hình doanh nghiệp thành lập, chi tiết theo bảng sau: 

 

HỒ SƠ

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY

KHÁC TỈNH/KHÁC QUẬN

 

CÙNG TỈNH/CÙNG QUẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Thông báo thay đổi GPKD

Thông báo mẫu dấu

Giấy ủy quyền (Nếu người nộp hồ sơ khác chủ sở hữu/đại diện theo pháp luật)

Điều lệ công ty

 

 

 

Danh sách cổ đông, thành viên công ty

 

 

 

Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/hội đồng quản trị/đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ

 

Biên bản họp hội đồng thành viên/hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ

 

 

 1. Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

 • Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 • Quyết định của chủ sở hữu, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị;
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị về việc thay đổi tăng, giảm ngành nghề kinh doanh;
 • Giấy ủy quyền (Trường hợp người nộp hồ sơ không phải chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật).
 1. Tăng, giảm vốn điều lệ

Thông báo thay đổi vốn điều lệ;

 • Quyết định của chủ sở hữu, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị;
 • Thông báo cập nhật số điện thoại .
 • Giấy xác nhận việc góp vốn của các thành viên mới (Nếu có thành viên mới tham gia góp vốn);
 • CMND/CCCD/hộ chiếu của thành viên mới;
 • Giấy ủy quyền (Trường hợp người nộp hồ sơ không phải chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật).
 1. Thay đổi thành viên công ty, chủ sở hữu công ty

 • Biên bản họp hội đồng thành viên;
 • Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên;
 • Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD;
 • Danh sách thông tin thành viên dự kiến thay đổi;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất chuyển nhượng;
 • Giấy ủy quyền (Trường hợp người nộp hồ sơ không phải chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật).
 1. Thay đổi đại diện pháp luật

 • Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật;
 • Quyết định của chủ sở hữu, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị;
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện pháp luật;
 • CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện pháp luật dự kiến thay đổi;
 • Giấy ủy quyền (Trường hợp người nộp hồ sơ không phải chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật).
 1. Thay đổi loại hình công ty: 

Tùy vào loại hình doanh nghiệp chuyển đổi sẽ có sự khác nhau về hồ sơ.

HỒ SƠ

THAY ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY

TNHH HAI THÀNH VIÊN SANG TNHH MỘT THÀNH VIÊN

TNHH HAI THÀNH VIÊN SANG CÔNG TY CỔ PHẦN

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Điều lệ công ty chuyển đổi

Danh sách cổ đông sáng lập

 

Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất chuyển nhượng

Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty

Quyết định của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty

CMND/CCCD/hộ chiếu của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập

Nơi tiếp nhận giải quyết hồ sơ: Sở KH&ĐT tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời gian trả kết quả: Từ 3-5 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ.

CÁC DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH TẠI VNTAS

Nếu bạn không có thời gian hoặc chưa đủ kinh nghiệm để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh, hãy tham khảo dịch vụ tại vntas theo các đường dẫn sau:

 1. Thay đổi tên công ty;
 2. Thay đổi địa chỉ;
 3. Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 4. Tăng, giảm vốn điều lệ;
 5. Thay đổi thành viên cổ đông;
 6. Thay đổi đại diện pháp luật;
 7. Thay đổi loại hình công ty;
 8. Các lưu ý và lỗi sai cần tránh khi thay đổi giấy phép kinh doanh.
 • CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH
 1. Khi nào thì phải làm hồ sơ thay đổi GPKD?

Với 7 thay đổi trên  bạn cần làm thủ tục thay đổi GPKD

 1. Thay đổi GPKD có thể làm online/qua mạng được không?

Được. Bạn có thể làm bằng 2 cách: Sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số .  Các bước như sau:
Cách 1: Sau khi đăng ký tài khoản tại dangkykinhdoanh.gov.vn, bạn nộp toàn bộ hồ sơ qua mạng.
Cách 2: Bạn làm thủ tục mua chữ ký số và nộp hồ sơ tương tự cách 1.
Sau khi hồ sơ hợp lệ, bạn chỉ cần đến trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận kết quả.

 1. Hồ sơ thay đổi thông tin trên GPKD nộp tại đâu?

Hồ sơ thay đổi nội dung trên GPKD nộp tại Sở KH&ĐT. Thông thường, khoảng 3-4 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, Sở sẽ thông báo kết quả cho bạn.

 1. Nếu người đại diện pháp luật đổi số CMND thành CCCD thì có ảnh hưởng đến GPKD không?

Với trường hợp này, bạn cần làm hồ sơ cập nhật lại CCCD , hồ sơ hoàn thành trong vòng 3-5 ngày, bạn chỉ cần cung cấp bản sao CCCD .

 1. Nên làm thủ tục thay đổi GPKD trực tiếp hay qua mạng?

Khi nộp hồ sơ online, doanh nghiệp không phải lệ thuộc vào giờ làm việc của các cơ quan nhà nước, tối ưu được thời gian và chi phí đi lại, thuận lợi hơn trong việc quản lý. và giảm tình trạng quá tải tại bộ phận một cửa.


LIÊN HỆ TRỰC TIẾP ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN : 0903 166 344